logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 май 2023 г.

Вследствие на увеличението на цените на среброто на международните пазари и съгласно приложимите вътрешни правила на Българската народна банка (БНБ), считано от 9 май 2023 г. са актуализирани продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ. Информация за тях можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm.