logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 февруари 2023 г.

На 14 февруари 2023 г. Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде разрешение за преобразуването на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Обединена българска банка“ АД.

Европейската централна банка е консолидиращият надзорен орган на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД и на „Обединена българска банка“ АД, които са значими институции под надзора на ЕЦБ, при условията на установеното от 1 октомври 2020 г. тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм.

След преобразуването „Обединена българска банка“ АД става универсален правоприемник на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, която се прекратява без ликвидация.