logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 септември 2021 г.

Българската народна банка ще бъде домакин на годишната среща през 2022 г. на членовете на Европейската асоциация за банкова и финансова история (European Association for Banking and Financial History, EABH). По този повод БНБ съвместно с EABH организира конференция и семинар, на които участници от научната и финансовата общност ще представят изследвания и анализи по актуални теми, свързани с финансовата история в Европа и света. Темите на конференцията и семинара са съответно:

• Конференция „Паричните съюзи в историята“

• Семинар „Дигитално прераждане на историческите архиви от данни“

Поканата за участие с оригинални изследвания, както и допълнителна информация за събитията, са публикувани на интернет страницата на EABH.

Българската народна банка е член на EABH от 2002 г. Банката насърчава историческите изследвания и изучаването на икономическата и финансовата история на основата на исторически данни и архивна информация от централната банка и други институции, с цел осигуряване на солидни аналитични аргументи при вземането на решения и дефинирането на политики, свързани с дейността на БНБ.