logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 септември 2021 г.

Управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев заедно с управителите на централни банки и ръководители на надзорни органи от още деветнадесет държави – членки на Европейския съюз, публикуваха съвместно подписано писмо до Европейската комисия относно въвеждането на ревизираната регулаторна рамка Базел III за капиталовите изисквания към банките.

Писмото аргументира необходимостта новият законодателен пакет на Европейската комисия да запази досега договорените Базелски принципи с цел осигуряване на прозрачност, равно третиране и съпоставимост между банките в Европейския съюз, при спазване на сроковете за въвеждане на новите капиталови изисквания.

Пълният текст на писмото може да бъде прочетен тук.Прикачени файлове

Съвместно писмо Изтегли PDF (371 KB)