logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9057266


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 07.10.2016, 15:05 Изтегли PDF (826 KB)

Документация

Публикувано на 07.10.2016, 15:18 Изтегли ZIP (347 KB)

Информация за удължаване на първоначалния срок

Публикувано на 14.10.2016, 17:12 Изтегли PDF (71 KB)

Протокол

Публикувано на 24.10.2016, 16:50 Изтегли PDF (900 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 31.10.2016, 17:49 Изтегли PDF (1539 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 13.12.2016, 11:50 Изтегли PDF (1836 KB)