logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на телекомуникационни услуги за достъп до мрежата на SWIFT от двама доставчици с независима инфраструктура по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060308


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 27.12.2016, 18:14 Изтегли PDF (789 KB)

Документация

Публикувано на 27.12.2016, 18:15 Изтегли ZIP (221 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 03.01.2017, 17:32 Изтегли PDF (75 KB)

Съобщение за прекратяване

Публикувано на 10.01.2017, 17:28 Изтегли PDF (49 KB)