logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка и инсталация на специализирано устройство за защита на интернет базирани приложни среди за клиент web браузер

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060240


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 22.12.2016, 17:55 Изтегли PDF (1480 KB)

Документация

Публикувано на 22.12.2016, 18:01 Изтегли ZIP (294 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 29.12.2016, 17:58 Изтегли PDF (1072 KB)

Протокол

Публикувано на 11.01.2017, 17:03 Изтегли PDF (209 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 27.01.2017, 15:35 Изтегли PDF (1789 KB)