logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка на резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060239


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 22.12.2016, 17:53 Изтегли PDF (1272 KB)

Документация

Публикувано на 22.12.2016, 17:54 Изтегли ZIP (377 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 29.12.2016, 17:58 Изтегли PDF (1100 KB)

Протокол

Публикувано на 11.01.2017, 17:00 Изтегли PDF (179 KB)

Договор и приложения за ОП № 1

Публикувано на 27.01.2017, 12:09 Изтегли PDF (2905 KB)

Договор и приложения за ОП № 2

Публикувано на 27.01.2017, 12:10 Изтегли PDF (2628 KB)