logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка и инсталация на специализирано устройство за защита на интернет базирани приложни среди за клиент web браузер

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060198


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 21.12.2016, 17:43 Изтегли PDF (828 KB)

Документация

Публикувано на 21.12.2016, 17:44 Изтегли ZIP (293 KB)

Съобщение по чл. 193

Публикувано на 22.12.2016, 18:03 Изтегли PDF (1043 KB)