logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка на резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060199


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 21.12.2016, 17:42 Изтегли PDF (750 KB)

Документация

Публикувано на 21.12.2016, 17:58 Изтегли ZIP (375 KB)

Съобщение по чл. 193

Публикувано на 22.12.2016, 17:13 Изтегли PDF (1040 KB)