logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9057091


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 03.10.2016, 18:17 Изтегли PDF (595 KB)

Документация

Публикувано на 03.10.2016, 18:18 Изтегли ZIP (355 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 11.10.2016, 17:51 Изтегли PDF (76 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.10.2016, 18:26 Изтегли PDF (438 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 31.10.2016, 17:59 Изтегли ZIP (1632 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 07.12.2016, 11:58 Изтегли PDF (1871 KB)