logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7х24 на продукти на Check Point

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9055040


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 05.08.2016, 13:50 Изтегли PDF (733 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 05.08.2016, 16:24 Изтегли ZIP (308 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 09.08.2016, 17:10 Изтегли PDF (572 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 12.08.2016, 18:12 Изтегли PDF (578 KB)

Протокол

Публикувано на 17.08.2016, 17:28 Изтегли PDF (158 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 20.09.2016, 17:32 Изтегли ZIP (2216 KB)