logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9054300


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 13.07.2016, 17:25 Изтегли PDF (689 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 13.07.2016, 17:27 Изтегли ZIP (743 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 21.07.2016, 17:14 Изтегли PDF (98 KB)

Протокол

Публикувано на 27.07.2016, 16:37 Изтегли PDF (621 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 11.08.2016, 12:40 Изтегли PDF (788 KB)