logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9054121


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 06.07.2016, 18:09 Изтегли PDF (273 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 06.07.2016, 18:07 Изтегли ZIP (340 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 13.07.2016, 17:46 Изтегли PDF (575 KB)

Протокол

Публикувано на 20.07.2016, 18:10 Изтегли PDF (240 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 09.08.2016, 16:27 Изтегли PDF (1090 KB)