logo Skip to content

Публична покана • Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051878


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.03.2016, 16:14 Изтегли ZIP (673 KB)

Протокол

Публикувано на 25.04.2016, 16:04 Изтегли PDF (185 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 11.08.2016, 12:37 Изтегли PDF (3152 KB)