logo Skip to content

Публична покана • Абонаментна поддръжка на лицензи за продукти на „SYMANTEC“ и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051740


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.03.2016, 17:33 Изтегли ZIP (174 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 01.04.2016, 13:53 Изтегли PDF (570 KB)

Протокол

Публикувано на 08.04.2016, 14:00 Изтегли PDF (189 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 18.04.2016, 11:10 Изтегли PDF (812 KB)