logo Skip to content

Публична покана • Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9050538


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 18.02.2016, 17:05 Изтегли ZIP (691 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 24.02.2016, 17:34 Изтегли PDF (567 KB)

Протокол

Публикувано на 18.03.2016, 16:56 Изтегли PDF (708 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 07.04.2016, 17:13 Изтегли PDF (1007 KB)