logo Skip to content

Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049507


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.01.2016, 16:16 Изтегли ZIP (673 KB)

Протокол

Публикувано на 27.01.2016, 17:09 Изтегли PDF (160 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 09.02.2016, 11:22 Изтегли PDF (60 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.02.2016, 15:13 Изтегли PDF (923 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 19.02.2016, 14:33 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 21.03.2016, 17:54 Изтегли PDF (147 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 01.04.2016, 18:07 Изтегли PDF (60 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 14:24 Изтегли PDF (59 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 01.02.2017, 15:18 Изтегли PDF (572 KB)