logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на Българската народна банка по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0031


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 05.12.2016, 17:46 Изтегли PDF (754 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 03.01.2017, 17:30 Изтегли PDF (169 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 02.05.2017, 14:08 Изтегли ZIP (2818 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 02.05.2017, 14:16 Изтегли PDF (2318 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.05.2017, 14:17 Изтегли PDF (648 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 31.07.2017, 14:43 Изтегли PDF (637 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 30.04.2019, 16:41 Изтегли ZIP (1283 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 30.04.2019, 16:43 Изтегли PDF (686 KB)