logo Skip to content

Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2017 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 27.10.2016, 16:45 Изтегли PDF (692 KB)

Обявление за обществената поръчка

Публикувано на 27.10.2016, 16:46 Изтегли PDF (461 KB)

Документация

Публикувано на 27.10.2016, 16:46 Изтегли ZIP (3047 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 24.11.2016, 15:43 Изтегли PDF (1545 KB)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 02.12.2016, 17:22 Изтегли PDF (551 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 12.12.2016, 17:53 Изтегли PDF (866 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 12.12.2016, 17:53 Изтегли PDF (752 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.12.2016, 17:54 Изтегли PDF (616 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 25.01.2017, 16:17 Изтегли PDF (1460 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 25.01.2017, 16:18 Изтегли PDF (1193 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 25.01.2017, 16:18 Изтегли PDF (4524 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 25.01.2017, 16:19 Изтегли PDF (454 KB)

Обявления за приключване на договор

Публикувано на 18.01.2018, 17:31 Изтегли ZIP (1849 KB)