logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0015


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 27.09.2016, 12:31 Изтегли PDF (213 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 27.09.2016, 12:32 Изтегли PDF (814 KB)

Документация

Публикувано на 27.09.2016, 12:33 Изтегли ZIP (536 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 04.10.2016, 14:11 Изтегли PDF (462 KB)

Променена документация

Публикувано на 04.10.2016, 14:42 Изтегли ZIP (405 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 14.10.2016, 17:31 Изтегли PDF (112 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.11.2016, 18:14 Изтегли PDF (2075 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 08.11.2016, 16:44 Изтегли PDF (1054 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 17.11.2016, 18:26 Изтегли PDF (1516 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 17.11.2016, 18:26 Изтегли PDF (281 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 17.11.2016, 18:27 Изтегли PDF (268 KB)

Решение за прекратяване на обществената поръчка по ОП № 13

Публикувано на 17.11.2016, 18:28 Изтегли PDF (112 KB)

Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 30.11.2016, 09:23 Изтегли PDF (1085 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 09.12.2016, 17:33 Изтегли PDF (619 KB)

Договори с приложения

Публикувано на 29.12.2016, 18:02 Изтегли ZIP (49013 KB)

Обявление за възложена поръчка ОП № 1-12

Публикувано на 29.12.2016, 18:06 Изтегли PDF (1192 KB)

Обявления за приключване на договор

Публикувано на 08.01.2018, 12:01 Изтегли ZIP (2571 KB)