logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 февруари 2024 г.

12:00 ч.

КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1

Декември 2023 г.

Кредити

Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. намалява на годишна база с 0.5%, а общият им размер нараства с 12.4%.

ГРАФИКА 1: РАЗМЕР НА КРЕДИТИТЕ ПО СЕКТОРИ

Нефинансови предприятия: Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на четвъртото тримесечие на 2023 година са 150 хил. броя, като намаляват на годишна база с 0.4%. Размерът на тези кредити е 44.698 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.6% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 0.4%, а размерът им се увеличава 2.3%.

ГРАФИКА 2: РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ2, ДЕКЕМВРИ 2023

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.3%), Преработваща промишленост (21.2%) и Операции с недвижими имоти (10.3%).

Към края на декември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75.2%.

Финансови предприятия: Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на четвъртото тримесечие на 2023 година са 1013 броя, като нарастват на годишна база със 7.3%. Размерът на тези кредити е 7.573 млрд. лева, като се отчита нарастване с 26.3% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови предприятия нараства с 2.4%, а размерът им – с 2.7%.

Към края на декември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.9%.

Домакинства и НТООД: В края на декември 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 0.5%, като достига 2.816 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 15.9%, като достига 38.396 млрд. лева. В края на декември 2023 г. в сравнение с края на септември 2023 г. броят на тези кредити спада с 1.3%, а размерът им се увеличава с 4%.

Към края на декември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27%.

ГРАФИКА 3: РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД

ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ2, ДЕКЕМВРИ 2023

Депозити

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.3%, а общият им размер – с 9.5%.

ГРАФИКА 4: РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТИТЕ ПО СЕКТОРИ

Нефинансови предприятия: Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на декември 2023 г. са 624 хил. броя, като се отчита ръст от 1.1% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 43.829 млрд. лева като на годишна база той нараства с 9%. Спрямо края на септември 2023 г. броят им се повишава с 0.8%, а размерът им – с 3.5%.

ГРАФИКА 5: РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ2, ДЕКЕМВРИ 2023

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (24.2%), Преработваща промишленост (15.4%) и Строителство (10.6%).

Към края на декември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 58.8%.

Финансови предприятия: Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на декември 2023 г. са 7.515 хил. броя, като се отчита ръст от 4.9% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 3.726 млрд. лева, като на годишна база той спада с 11.6%. Спрямо края на септември 2023 г. броят им се повишава с 1.6%, а размерът им – с 10.1%.

Към края на декември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 87.5%.

Домакинства и НТООД: В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.916 млн., като нараства на годишна база с 0.2%. Размерът на тези депозити в края на декември 2023 г. нараства на годишна база с 11% и достига 79.984 млрд. лева. В края на декември 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити нараства с 0.6%, а размерът им – с 4.6%.

Към края на декември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.4%.

ГРАФИКА 6: РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД

ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ2, ДЕКЕМВРИ 2023

1 Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици в Excel формат.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

2 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

Прикачени файлове

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности, 08.02.2024 г. Изтегли PDF (578 KB)

Таблици Изтегли XLSX (50 KB)