Skip to content
logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2016 г., Българската народна банка ще публикува валутните курсове на българския лев към определените от нея чуждестранни валути всеки работен ден за Република България до 18.00 ч. българско време. Тези курсове ще са валидни за същия работен ден. При липса на обявен курс към 18.00 ч. ще се използва предхождащият го курс, обявен от Българска народна банка.