logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.12.2003

Месечен баланс и отчет за приходите и разходите на банковата система Изтегли XLS (138 KB)

* От април 2003 г. управление “Банков надзор” променя групирането на търговските банки с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя към всеки текущ период. Първа група се състои винаги от 10 банки, втора – от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

** Балансът и отчетът за приходи и разходи на търговските банки са представени в нов формат и структура във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2003 г. Международни счетоводни стндарти.