logo
Skip to content

Информация за ползватели на финансови продукти и услуги

Европейското законодателство изисква надзорно внимание на пазарното поведение на кредитните и финансовите институции. В изпълнение на целите, заложени в Регламент (ЕС) No. 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета, БНБ следи за укрепване на пазарната дисциплина, осигуряване висок стандарт на услугите, повишаване доверието на потребителите на банкови продукти и услуги, подобряване комуникацията с участниците на пазара, минимизиране рисковете за потребителите при промяна на условията, повишаване на финансовата култура.

В настоящия раздел са публикувани документите „Кратък наръчник на ползвателя“, „Изявление на ЕБО относно Брексит, насочено към потребителите“, „Основни съвети как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране“ и брошурата на Европейската комисия „Вашите права при извършване на плащания в Европа“. Материалите имат информационен характер и са насочени към настоящи и бъдещи потребители на финансови услуги – физически лица. Съдържат практическа информация, целяща да подпомогне ползвателите при вземане на решение в избора на подходящ финансов продукт, информация по въпроси, свързани със сигурността, таксите при изпълнение на платежни операции, както и полезни съвети за защита и разрешаване на потребителски спорове.


Информация за финансови и платежни продукти и услуги (Кратък наръчник на ползвателя) Изтегли PDF (267 KB)

Изявление на ЕБО относно Брексит, насочено към потребителите Изтегли PDF (126 KB)

Основни съвети как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране Изтегли PDF (1099 KB)

Вашите права при извършване на плащания в Европа Изтегли PDF (311 KB)

Контактни данни за подаване на жалба до банка Изтегли XLS (47 KB)


Предупреждение на ЕБО към потребителите във връзка с виртуалните валути

Във връзка с нарастващата популярност и зачестилите публикации, свързани с виртуални валути като Bitcoin, Европейският банков орган издаде предупреждение за възможните рискове при купуване, държане или търгуване с виртуални валути. С текста на предупреждението може да се запознаете тук.


 

Европейските надзорни органи предупреждават потребителите за рисковете от купуването на виртуални валути

Българската народна банка се присъединява към изразената позиция от страна на Европейските надзорни органи относно увеличаващия се брой потребители, които купуват криптовалути без да са наясно с рисковете. Виртуалните валути като Bitcoin, Ripple, Ether и други показват екстремна нестабилност на цената си и ясни признаци на ценови балон. Потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че има висок риск и че могат да загубят големи суми или дори всичките си пари, които са инвестирали. С пълния текст на прессъобщението потребителите могат да се запознаят тук.