logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.01.2003

Месечен баланс и отчет за приходите и разходите на банковата система Изтегли XLS (189 KB)

* Групирането на банките на база сума на активите е само за статистически цели. То не съдържа в себе си никакъв елемент на оценка на финансовото им състояние и не следва да се интерпретира като рейтингова система.

** Балансът и отчетът за приходи и разходи на търговските банки са представени в нов формат и структура във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2003 г. Международни счетоводни стндарти.