logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2019 г.

Брой 4/2019 г. EN BG PDF (4080 KB)

Брой 3/2019 г. EN BG PDF (5403 KB)

Брой 2/2019 г. EN BG PDF (5855 KB)

Брой 1/2019 г. EN BG PDF (5025 KB)