logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2006 г.

Брой 4/2006 г. EN BG PDF (2230 KB)

Брой 3/2006 г. EN BG PDF (2132 KB)

Брой 2/2006 г. EN BG PDF (2349 KB)

Брой 1/2006 г. EN BG PDF (2367 KB)