logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2007 г.

Брой 4/2007 г. EN BG PDF (2116 KB)

Брой 3/2007 г. EN BG PDF (2158 KB)

Брой 2/2007 г. EN BG PDF (2465 KB)

Брой 1/2007 г. EN BG PDF (2242 KB)