logo
Skip to content

Макроикономическа прогноза

Тримесечното издание на БНБ „Макроикономическа прогноза“ представя годишни прогнози за основни макроикономически показатели за България през текущата и следващите две години. Макроикономическата прогноза се изготвя от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ на БНБ и не е задължително да отразява вижданията на членовете на Управителния съвет на БНБ относно перспективите за развитието на българската икономика. Информация за процедурата по изготвянето на прогнозата и технически пояснения по използвания макроикономически прогностичен модел могат да бъдат намерени в брой 4/2015 г. на публикацията „Икономически преглед“.

2024 г.

Юни 2024 г. EN BG PDF (770 KB)

Март 2024 г. EN BG PDF (716 KB)

  • От 2016 г. до юли 2020 г. средносрочната прогноза на БНБ по основни макроикономически показатели за България се публикува два пъти годишно – в брой втори и брой четвърти на тримесечното издание „Икономически преглед“, съответно от бр. 4/2015 г. до бр. 2/2020 г.