logo
Skip to content

Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

2023 г.

Октомври - декември 2023 г. EN BG PDF (580 KB)

Юли - септември 2023 г. EN BG PDF (584 KB)

Април - юни 2023 г. EN BG PDF (585 KB)

Януари - март 2023 г. EN BG PDF (586 KB)