logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2023 г.

Брой 4/2023 г. EN BG PDF (11187 KB)

Брой 3/2023 г. EN BG PDF (10892 KB)

Брой 2/2023 г. EN BG PDF (12169 KB)

Брой 1/2023 г. EN BG PDF (11815 KB)
Тематично изследване към брой 1/2023 г. EN BG PDF (958 KB)