logo
Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2014 г.

Брой 4/2014 г. EN BG PDF (6351 KB)

Брой 3/2014 г. EN BG PDF (5801 KB)

Брой 2/2014 г. EN BG PDF (6268 KB)

Брой 1/2014 г. EN BG PDF (4751 KB)