logo
Skip to content

Тригодишно проучване на пазарите на валути и извънборсовите пазари на лихвени деривати, 2022 г.

Отчитане на оборота през април 2022 г. Изтегли PDF (1177 KB)

Таблици Изтегли XLSX (66 KB)

Методология Изтегли PDF (1088 KB)

Тригодишно проучване на пазарите на валути и извънборсовите пазари на лихвени деривати, 2019 г.

Отчитане на оборота през април 2019 г. Изтегли PDF (488 KB)

Таблици Изтегли XLSX (63 KB)

Методология Изтегли PDF (997 KB)

Тригодишно проучване на пазара на валути и деривати, 2016 г.

Прессъобщение Изтегли PDF (296 KB)

Данни за оборота във валутни контракти и лихвени деривати през април 2016 г. Изтегли XLS (145 KB)

Методология Изтегли PDF (404 KB)

Тригодишно проучване на пазара на валути и деривати, 2013 г.

Резултати от проучването - 2013 г. Изтегли PDF (357 KB)

Окончателен списък на отчетните дилъри Изтегли XLS (41 KB)

Валутни контракти Изтегли XLS (104 KB)

Лихвени деривати Изтегли XLS (64 KB)

Отчитане на оборота - среднодневна стойност Изтегли XLS (200 KB)

Методология Изтегли PDF (377 KB)

Тригодишно проучване на пазара на валути и деривати, 2010 г.

Прессъобщение Изтегли PDF (276 KB)

Окончателен списък на дилърите, предоставящи информация Изтегли XLS (24 KB)

Отчитане на оборота (среднодневни стойности) Изтегли XLS (107 KB)

Отчитане на оборота (абсолютни стойности) Изтегли XLS (99 KB)

Позиции в деривати за валута и лихви Изтегли XLS (53 KB)

Методология Изтегли PDF (171 KB)

Тригодишно проучване на пазара на валути и деривати, 2007 г.

Прессъобщение Изтегли DOC (305 KB)

Окончателен списък на отчетните дилъри Изтегли XLS (25 KB)

Валутни контракти - среднодневна стойност Изтегли XLS (84 KB)

Валутни контракти Изтегли XLS (74 KB)

Позиции на деривати Изтегли XLS (38 KB)

Резултати от проучването - 2007 Изтегли DOC (466 KB)

Методология Изтегли PDF (380 KB)