logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Таблица Изтегли База данни
Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Нефинансови предприятия (S11), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Централна банка (S121), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Парично-финансови институции, различни от централна банка (S12Т), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S124), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове (S125), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Финансови спомагателни организации (S126), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Каптивни финансови институции и заемодатели (S127), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Застрахователни (осигурителни) дружества (S128), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Пенсионни фондове (S129), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Държавно управление (S13), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Държавно управление (S13), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Централно държавно управление (S1311), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Местно държавно управление (S1313), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Социалноосигурителни фондове (S1314), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Домакинства (S14), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Нетърговски организации, обслужващи домакинства (S15), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Останал свят (S2), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>