logo Skip to content

Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

2018 г.

Октомври - декември 2018 г. EN BG PDF (197 KB)

Юли - септември 2018 г. EN BG PDF (284 KB)

Април - юни 2018 г. EN BG PDF (211 KB)

Януари - март 2018 г. EN BG PDF (1257 KB)