logo Skip to content

Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

2016 г.

Октомври - декември 2016 г. EN BG PDF (174 KB)

Юли - септември 2016 г. EN BG PDF (171 KB)

Април - юни 2016 г. EN BG PDF (165 KB)

Януари - март 2016 г. EN BG PDF (172 KB)