logo
Skip to content

Публикации на ЕЦБ

От 1 януари 2007 г. БНБ като член на Европейската система на централните банки участва със свои експерти в разработването на Годишния доклад на Европейската централна банка и в периодичните Доклади за конвергенцията, подготвяни от ЕЦБ.

Като част от своите задължения в рамките на ЕСЦБ централната банка на България превежда на български език тези издания и осъвременявания програмен документ Обща документация относно инструментите и процедурите по паричната политика на Евросистемата, които можете да намерите тук и на интернет страницата на Европейската централна банка.

БНБ има задължението да превежда и да публикува извадка от броевете на „Месечен бюлетин“ (до края на 2014 г.) и на „Икономически бюлетин“ (от началото на 2015 г.), издавани от ЕЦБ през март, юни, септември и декември.


 

Икономически бюлетин на ЕЦБ

Изданието съдържа анализ на състоянието на икономиката и на рисковете за ценовата стабилност. БНБ превежда и публикува бюлетина на интернет страницата си от 2007 г. От 2011 г. централните банки на държавите членки извън еврозоната публикуват само извадка от всеки трети брой на бюлетина.

От началото на 2015 г. „Месечен бюлетин“ на ЕЦБ се заменя с „Икономически бюлетин“, който има шестседмична периодичност. Централните банки на държавите членки извън еврозоната имат задължението да превеждат и да публикуват извадка от броевете на новия бюлетин, издавани през март, юни, септември и декември.

2007 г.

Брой 12/2007 г. EN BG PDF (5722 KB)
Брой 9/2007 г. EN BG PDF (5733 KB)
Брой 6/2007 г. EN BG PDF (5799 KB)
Брой 3/2007 г. EN BG PDF (4413 KB)