logo
Skip to content

Резултати от проведени аукциони

Резултати от проведен на 24.10.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 16 219/27.01.2016 г.Резултати от проведен на 17.10.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 300 22 219/28.09.2022 г.Резултати от проведен на 10.10.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 16 219/27.01.2016 г.Резултати от проведен на 03.10.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 16 219/27.01.2016 г.Резултати от проведен на 26.09.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 300 22 219/28.09.2022 г.Резултати от проведен на 19.09.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 16 219/27.01.2016 г.Резултати от проведен на 09.05.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 301 21 110/17.11.2021 г.Резултати от проведен на 11.04.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия 20 301 21 110/17.11.2021 г.Резултати от проведен на 04.04.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 400 22 217/06.04.2022 г.Резултати от проведен на 21.03.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 401 21 217/24.11.2021 г.Резултати от проведен на 14.03.2022 г. аукцион за ДЦК от емисия BG 20 301 21 110/17.11.2021 г.