logo
Skip to content

Лихвоносни ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ през 2024 г. (съкровищни облигации) Изтегли XLS (39 KB)

Лихвоносни ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ през 2022 г. (съкровищни облигации) Изтегли XLS (46 KB)

Лихвоносни ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ през 2021 г. (съкровищни облигации) Изтегли XLS (45 KB)

Лихвоносни ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ през 2020 г. (съкровищни облигации) Изтегли XLS (43 KB)

Лихвоносни ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ през 2019 г. (съкровищни облигации) Изтегли XLS (46 KB)

Лихвоносни ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ през 2017 г. (съкровищни облигации) Изтегли XLS (35 KB)