logo
Skip to content

СПИСЪК
на участниците и спомагателните системи в TARGET2 през
националния системен компонент TARGET2–BNB

Алианц Банк България АД

Банка ДСК АД

Българо-американска кредитна банка АД

Българска банка за развитие ЕАД

Българска народна банка

Интернешънъл Асет Банк АД

Общинска банка АД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Първа инвестиционна банка АД

Кей Би Си Банк България ЕАД

Инвестбанк АД

Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

Тексим Банк АД

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД

Токуда Банк АД

Търговска Банка Д АД

УниКредит Булбанк АД

Централна кооперативна банка АД

Юробанк България АД

Спомагателна система BISERA7-EUR, оперирана от БОРИКА АД

Спомагателна система BNBGSSS, оперирана от Българска народна банка

Спомагателна система, оперирана от Централен депозитар АД

Изтегли DOC (34 KB)

Публикации