logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.12.2006

Разпределение на банките по групи към 31 декември 2006 г. Изтегли DOC (47 KB)

Месечен баланс и отчет за приходите и разходите на банковата система Изтегли XLS (156 KB)

Състояние на банковата система към декември 2006 г. Изтегли DOC (32 KB)

* От април 2003 г. управление “Банков надзор” промени групирането на търговските банки с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя към всеки текущ период. Първа група се състои винаги от 10 банки, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България. Данните са в хиляди левове.