logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.08.2010

Разпределение на банките по групи към 31 август 2010 г. Изтегли PDF (64 KB)

Баланс и отчет за доходите на банковата система Изтегли XLS (232 KB)

Ценни книги. Кредити и аванси. Привлечени средства Изтегли XLS (52 KB)

Състояние на банковата система към август 2010 г. Изтегли PDF (103 KB)

* Управление “Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.