logo Skip to content

Изказване на г-жа Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, на форума на Bulgaria ON AIR TV – „Бъдещето-Парите“, 6 юни 2021 г.

Платежните услуги в България се развиват динамично, като плътно следват тенденциите, моделите и инструментите, които се появяват и ползват в Европа.

През последните години българите започнаха да използват все по-масово инструменти за електронни разплащания. Броят на картовите плащания, инициирани чрез виртуални терминални устройства POS, се е увеличил с близо 90% за последните пет години. Картовите плащания вече съставляват повече от три четвърти от инициираните от физически лица безналични плащания, за което ползотворно влияние оказа и миналогодишното увеличение на лимита за безконтактни плащания без ПИН от 50 на 100 лв. на операция.

Мобилният телефон се превръща в своеобразен портал към платежната ни сметка, като технологиите позволяват използването му като инструмент за иницииране на електронни платежни операции. Това е възможно благодарение на услуги като дигитализиране на платежни карти, използване на дигитални портфейли, както и приложения за мобилно банкиране. Освен удобство, това носи и значително повишаване на сигурността на платежния процес, позволявайки генериране на еднократни пароли и използване на биометрични данни за идентификация на клиента. Друга важна функция е възможността за извършване на превод между сметки при доставчици на платежни услуги с посочване на мобилен номер вместо номер на сметка чрез телефон, на база на технология, позволяваща обвързване на телефонния номер с IBAN номера на сметката. Всичко това отразява и тенденцията в Европа за засилено ползване на решения за мобилни плащания.

Друга важна тенденция в момента е развитието на незабавните плащания, изпълнявани в рамките на секунди. В наскоро публикувана от Европейската комисия стратегия на ЕС за плащанията на дребно незабавните плащания са наречени „новата норма“. Те позволяват изпълнение на плащането в рамките на секунди, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. В комбинация с развитието на мобилните технологии, незабавните плащания могат да бъдат алтернатива на плащанията с карта както при онлайн пазаруване, така и при плащане във физически магазин. През месец април тази година стартира пилотният проект „BLINK“ на „Борика“ АД за незабавни плащания в левове, базирани на изискванията на SEPA схемата за незабавни кредитни преводи. Работи се и по обработка на пакетни клиентски преводи в левове, което ще намали времето за извършване на кредитни преводи в страната до по-малко от час.

Засилен интерес напоследък се наблюдава и към криптоактивите (познати още и като виртуални валути или криптовалути). Следва да се отбележи, че криптовалутите не са валути в традиционния смисъл на думата, доколкото те не са законно платежно средство. Характеристики като бързина, глобален обхват, възможност за инвестиции, ниска цена на трансакциите и анонимност привличат ползвателите, но крият и много рискове като волатилност на обменния курс и недостатъчна защита за потребителя. В тази връзка европейските регулатори нееднократно са публикували разяснения и предупреждения към потребителите, подготвят се и нормативни промени.

На европейско ниво и у нас беше въведено задължение лицата, предоставящи услуги за обмяна между виртуални и традиционни валути, както и съхраняване и трансфер на виртуални валути, да прилагат нормативно установените мерки срещу изпирането на пари. В България те подлежат на регистрация при НАП. В процес на обсъждане е и проект на Европейската комисия на Регламент за пазарите на криптоактиви, с който се цели дефиниране на някои видове криптоактиви и определяне на правилата за издаване и търговия с тях, както и лицензиране и надзор на лицата, които предоставят услуги по размяна и търговия с такива активи.

В заключение можем да обобщим, че секторът на платежните услуги е един от най-повлияните от дигиталната трансформация сектори. Това е една много динамична сфера, където регулаторите не са само наблюдатели, а активно подпомагат и насочват пазара с цел стимулиране на конкуренцията и опазване интересите на потребителите и бизнеса.


Изтегли DOC (33 KB)

Видео