logo
Skip to content

Изказване на г-н Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, при откриването на конференцията „High Security Printing EMEA“, София, 5 март 2024 г.

Дами и господа,

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

Първо искам да Ви приветствам с добре дошли в България и по-специално в София – страната ни има много богата история и култура и ще се радвам, ако имате възможност да се запознаете с нашето минало, традиции и кухня.

Искам също така да изразя благодарността си към организаторите и спонсорите за възможността да Ви приветствам на тази конференция, която ще се фокусира върху определени и издавани от правителството документи – валута, фидуциарни документи, акцизни марки, лични карти, електронни паспорти, визи и т.н. Наистина вярвам, че тази конференция е едно от най-добрите места, където човек може да открие нови начини за защита на банкноти и държавни документи, да се запознае с най-новите продукти, иновации и защитни елементи, да обменя идеи с индустрията, и в същото време да научи някои практически уроци чрез примери от най-добрите практики.

Българската народна банка има богати традиции като институция и като емитент на банкноти и монети. Самата банка е учредена през 1879 г. веднага след създаването на Третата българска държава през 1878 г., което прави БНБ една от най-старите централни банки в света – 13-та по ред на създаване. Първият Закон за монетното дело е обнародван през 1880 г., а през 1885 г. са емитирани първите банкноти. Първите български банкноти са отпечатани в чужбина – Великобритания, САЩ, Германия и Русия, но от 1924 г., след създаването на Държавната печатница започва печатането на банкноти в страната. В периода след Втората световна война до 90-те години българските банкноти отново се печатат в чужбина. През 1994 г. е създадена Печатницата на БНБ и през периода 1999-2013 г. всички български банкноти са отпечатани в страната. През 2014 г. БНБ създаде съвместно дружество между Печатницата на БНБ и компанията за защитен печат Обертюр Фидюсиер. Така през 2018 г. е емитирана нова серия банкноти, започваща със 100-те лева, в която е втъкан дългогодишния български опит, свързан със защитения печат. Освен това тази емисия получи наградата за най-добра нова банкнота за 2019 г., което е много висока оценка за нашата работа – за внедряването на оптимални защитни елементи като RollingStar LEAD stripe, защитен елемент SPARK Live, Avalon, Securicoat, триизмерен воден знак, и много други.

Освен това България е сред първите държави, ратифицирали през 1930 г. Международната конвенция за борба с фалшифицирането на пари от 1929 г.

Българската народна банка провежда последователна политика за предотвратяване и противодействие на разпространението на фалшиви банкноти и монети на територията на Република България, като в тази връзка подкрепяме инициативи за обмен на информация между БНБ и националните компетентни органи, както и компетентните органи на други държави.

Благодаря Ви за вниманието!


Изтегли DOC (29 KB)