logo
Skip to content

Интервю на управителя на БНБ г-н Димитър Радев за БТА, София, 26 юни 2024 г.

2025 Г. ОСТАВА КАТО РЕАЛЕН СЦЕНАРИЙ ЗА ЕВРОТО, НЕОБХОДИМО Е
ДА ОВЛАДЕЕМ ФИСКАЛНАТА ЕКСПАНЗИЯ – ДЕЙСТВА ПРОИНФЛАЦИОННО

Господин Радев, има ли нещо в представения днес доклад на ЕЦБ, което Ви изненада?

- Не. Подготовката на доклада е интерактивен процес, в който ние участвахме.

Как според Вас докладът оценява готовността на България за членство в еврозоната?

- В сравнение с останалите оценявани страни България се намира в най-напреднал етап на подготовка за членство в еврозоната. С изключение на ценовия критерий, ние отговаряме на всички номинални критерии, както и на изискването за правна конвергенция.

Какво трябва да се направи, за да изпълним ценовия критерий?

- Необходимо е да овладеем устойчиво фискалната експанзия, тъй като тя действа проинфлационно. В контекста на 2024 г. това означава намаляване на бюджетния дефицит с около 1% от БВП.

Кога според Вас бихме могли да отговорим на инфлационния критерий и съответно кога е възможно да се подаде искане за извънреден конвергентен доклад?

- При равни други условия, до края на настоящата година.

Удовлетворен ли сте, че докладът отчита ролята на БНБ по отношение на увеличението на минималните резерви за банковата ни система, както и всички ефекти от тясното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ?

- БНБ прави това, което трябва да бъде направено при конкретните условия. Общата ни оценка за режима на близко сътрудничество между БНБ и ЕЦБ от неговото въвеждане през 2020 г. досега е еднозначно положителна и се потвърждава от постигнатите резултати в банковия сектор.

В доклада изрично са коментирани и законодателните промени относно правната конвергенция, Закона за БНБ, промените в Конституцията. Сгрешиха ли депутатите, вкарвайки в списъка за потенциални служебни премиери управителя и подуправителите на БНБ?

- Оценката в доклада е, че при направените интерпретации на посочените промени ние изпълняваме изискването за правна конвергенция. Тези интерпретации съвпадат с моята публична позиция, че при съгласие от страна на управителя или съответно подуправител да заемат поста на служебен премиер те трябва да напуснат заеманата от тях позиция в БНБ. Необходимо е това да бъде експлицитно уредено в Закона за БНБ, за което вече сме предприели стъпки.

Остава ли възможен сценарий присъединяване към еврозоната през 2025 г.?

- Да, при едно условие: проевропейско правителство с достатъчно широка подкрепа и хоризонт на действие.


Изтегли DOC (31 KB)