logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на стандартна и разширена поддръжка на място за отстраняване на проблеми на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems и за доставка и внедряване на ново комуникационно оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0007


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.04.2016, 17:53 Изтегли ZIP (2065 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 16.05.2016, 17:14 Изтегли PDF (323 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 27.06.2016, 17:20 Изтегли PDF (1113 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 27.06.2016, 17:21 Изтегли PDF (776 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 12.07.2016, 17:32 Изтегли PDF (587 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 27.07.2016, 17:51 Изтегли PDF (926 KB)

Протокол № 4

Публикувано на 27.07.2016, 17:52 Изтегли PDF (692 KB)

Решение за класиране

Публикувано на 27.07.2016, 17:52 Изтегли PDF (582 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.10.2016, 15:10 Изтегли PDF (377 KB)

Договор по ОП № 1 с приложения

Публикувано на 31.10.2016, 15:13 Изтегли ZIP (4132 KB)

Договор по ОП № 2 с приложения

Публикувано на 31.10.2016, 15:14 Изтегли ZIP (17852 KB)

Информация за върнати гаранции за участие

Публикувано на 15.11.2016, 15:45 Изтегли PDF (53 KB)