logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0002


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 26.01.2016, 17:02 Изтегли ZIP (12826 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 08.02.2016, 18:08 Изтегли PDF (72 KB)

Решение за промяна и променена документация

Публикувано на 09.02.2016, 18:22 Изтегли ZIP (814 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 12.02.2016, 17:21 Изтегли PDF (586 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.02.2016, 16:02 Изтегли PDF (647 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 06.04.2016, 16:27 Изтегли PDF (160 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 06.04.2016, 16:40 Изтегли PDF (538 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 03.06.2016, 17:30 Изтегли PDF (209 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 20.06.2016, 18:24 Изтегли PDF (1222 KB)

Протокол № 4

Публикувано на 20.06.2016, 18:26 Изтегли PDF (919 KB)

Решение за класиране

Публикувано на 20.06.2016, 18:27 Изтегли PDF (717 KB)

Договор с приложения по ОП № 1, 3, 4, 5 и 7

Публикувано на 01.08.2016, 11:37 Изтегли ZIP (2769 KB)

Договор с приложения по ОП № 6

Публикувано на 01.08.2016, 11:38 Изтегли ZIP (2342 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1, 3, 4, 5, 6 и 7

Публикувано на 01.08.2016, 11:39 Изтегли PDF (814 KB)

Информация за върнати гаранции за участие

Публикувано на 01.08.2016, 17:49 Изтегли PDF (75 KB)

Договор с приложения по ОП № 2

Публикувано на 26.08.2016, 17:42 Изтегли PDF (1002 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2

Публикувано на 26.08.2016, 17:43 Изтегли PDF (781 KB)

Информация за върнати гаранции за участие

Публикувано на 29.08.2016, 17:42 Изтегли PDF (69 KB)

Обявления за приключване на договор по ОП № 1, 3, 4, 5 и 7

Публикувано на 13.08.2018, 14:33 Изтегли ZIP (2056 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 6

Публикувано на 20.08.2018, 11:50 Изтегли PDF (658 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 10.09.2018, 17:53 Изтегли PDF (654 KB)