logo Skip to content

Открита процедура • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.07.2018, 13:59 Изтегли PDF (702 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.07.2018, 14:00 Изтегли PDF (425 KB)

Документация

Публикувано на 24.07.2018, 15:01 Изтегли ZIP (324 KB)