logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2020 г.

Открита процедура • Доставка, инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0002


Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини в сградите на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0001